Grundskolen:
Energi på lager

‘Energi på lager’ retter sig mod fysik/kemi-undervisningen i 8. og 9. klasse. Eleverne præsenteres for den forskning og teknologi inden for katalyse og vedvarende energi, der kan være med til at løse de udfordringer, deres egen fremtid bliver præget af.

Materialet består af en elevbog med fem kapitler samt tilhørende opgaver, eksperimenter og korte videoer. Dertil en lærervejledning og en hjemmeside med links til eksternt producerede tekster, øvelser, videoer m.m.

Læs mere

Gå til Energi på lager-hjemmesiden