Gymnasier:
Fotokatalyse
– fra drøm til virkelighed

Forløb om at lave flydende brændstoffer ud fra blot vand, CO2 og lys. Forløbet består af eksperimenter i Nanoteket med solceller og brændselsceller samt forberedende læsestof.

Introduktion
Fotokatalyse – fra drøm til virkelighed

’Verdens bedste energikilde’ 
(skrevet til 7.-9. klasse, men beskriver det fotokatalytiske princip),
’Energi på lager’, kap. 5, 2011

’På jagt efter solen’,
Dynamo nr. 19, december 2009

Nanotekets gymnasieøvelser