Gymnasier:
Kunstgødning og ammoniak

’Kunstgødning og ammoniak – historien om hvordan ét molekyle holder liv i halvdelen af verdens befolkning’

Skrevet af forskningskemiker, Kim Johannsen, Haldor Topsøe, 2010

Indtil begyndelsen af 1900-tallet fandtes der ingen kunstgødning, og dermed var udbyttet fra landbrugsmarker ikke specielt højt. I artiklen beskrives Haber-Bosch-processen, der blev udviklet i 1908 og som har haft enorm betydning for produktion af kunstgødning og muliggjort, at vi kan brødføde verdens 7 mia. mennesker.