Litteratur

Om katalyse og udviklingen af katalysatorer

GR ’Fra sort til gul energi’, Energi på lager, kap. 1, 2011

GYM ’Katalyse og katalytiske processer’, Særtryk af Dansk Kemi 79, nr. 8, 1998

GYM ’Designerpartikler forbedrer katalyse’, Nanoteknologiske Horisonter, kap. 3, DTU 2008

GYM ‘Sol og vind skal gemmes’, s. 3, Dynamo nr. 18, september 2009

GYM ’Guld, katalyse og organisk kemi’, Carlsbergfondets årsskrift 2012


Om den kemiske industri og katalyse

GYM ’Kemikaliernes Stamtræ’, Aktuel Naturvidenskab, nr. 6, 2014


Om omdannelsen af vedvarende energi til kemisk energi ved hjælp af katalysatorer

GR ’Fra sort til gul energi’, Energi på lager, kap. 1, 2011

GR Verdens bedste energikilde’, Energi på lager, kap. 3, 2011

GYM ’Derfor jagter forskerne den perfekte katalysator’, Ingeniøren, 20.08.16

GYM Sol og vind skal gemmes’, s. 3, Dynamo nr. 18, september 2009


Om katalysatorer og bekæmpelse af forurening

GYM ’Den rene os – miljøvenlige dieselbiler’, Aktuel Naturvidenskab, nr. 5, 2008

Tilhørende spørgsmål og opgaver


Om katalyse og inspiration fra naturen

GR ’Ammoniak som grønt brændstof’, Energi på lager, kap. 5, 2011